ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะศักดิ์สิทธิ์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว.วชิรเมธี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 288 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 1 คำปรารภ
 • ตอนที่ 2 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์_บทกวีรู้จักพ่อน้อยไป
 • ตอนที่ 3 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค1 บทนำ
 • ตอนที่ 4 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค1 เรื่องสร้างพระหรือสร้างภาระ
 • ตอนที่ 5 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค1 เรื่องวัตถุมงคลกับผลสัมฤทธิ์
 • ตอนที่ 6 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค1 มะเร็งร้ายในนามพุทธ
 • ตอนที่ 7 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค1 เรื่อปัญญาผุดหยุดกระแส
 • ตอนที่ 8 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค2 ปัญญา ตกน้ำไม่ไฟลตกไฟไม่ไหม้
 • ตอนที่ 9 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค2 สติปัญญาคือพระแท้
 • ตอนที่ 10 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค2 พระเจ้าอยู่หนใด
 • ตอนที่ 11 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค2 หลวงพ่อไม้บรรทัด
 • ตอนที่ 12 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค2 อย่าปล่อยให้คนโง่ลอยนวล
 • ตอนที่ 13 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค2 หวย พระใบ้กับคนบ้า
 • ตอนที่ 14 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค3 บทนำ
 • ตอนที่ 15 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค3 ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วไง
 • ตอนที่ 16 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค3 ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้กับความโง่
 • ตอนที่ 10 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค3 วัยอาถรรพณ์
 • ตอนที่ 18 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค3 เราเชื่ออะไร
 • ตอนที่ 19 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค4 บทนำ
 • ตอนที่ 20 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค4 ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 • ตอนที่ 21 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค4 เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนฃีวิต
 • ตอนที่ 22 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค4 ไม้มงคล ไม้อัปมงคล
 • ตอนที่ 23 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค5 บุญ บาป ปล่อยให้นกอยู่บนฟ้า ปล่อยให้ปลาอยู่ในน้ำ
 • ตอนที่ 24 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค5 10 ทางเลือกในการทำบุญ
 • ตอนที่ 25 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค5 ทำบุญไม่เป็นก็เป็นทุกข์
 • ตอนที่ 26 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค5 สังฆทานทำไมต้องถังเหลือง
 • ตอนที่ 27 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค5 ทำบุญบูชาบาป
 • ตอนที่ 28 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค5 ล้างบาปด้วยน้ำมนต์
 • ตอนที่ 29 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค6 กรรม เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
 • ตอนที่ 30 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค6 กรรมเก่าเท่านั้นหรือ
 • ตอนที่ 31 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค6 วิธีคิดแบบปัดความรับผิดชอบ
 • ตอนที่ 32 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค6 เกณฑ์ในการให้ผลของกรรม
 • ตอนที่ 33 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ภาค6 ตัดกรรมตามแนวพุทธ
 • ตอนที่ 34 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์_ประวัติผู้เขียน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

thaboo
yoyu
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก