ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

จัดการศึกษาให้ลูกของคุณอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ 07/08/2009

จัดการศึกษาให้ลูกของคุณอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ 07/08/2009

อาจ ถือได้ว่า การเป็นพ่อแม่เด็กแอลดีเป็นหนึ่งในการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที เดียว ในฐานะที่ดิฉันเป็นติวเตอร์ส่วนตัวมา 14 ปี ดิฉันได้เห็นพ่อแม่จำนวนมาก ต่างดิ้นรนกับประเด็นที่แตกต่างกันเมื่อต้องจัดการกับเด็กแอลดี และนั่นก็ คือ หน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคิดว่า...

การแก้พฤติกรรมรบกวน: ปัญหาในการปฏิบัติตนของเด็กๆ แอลดี 23/07/2009

การแก้พฤติกรรมรบกวน: ปัญหาในการปฏิบัติตนของเด็กๆ แอลดี 23/07/2009

การให้หลักการที่มองเห็นได้
การให้หลักการที่มองเห็นได้โดยการสอนกฎกติกาซึ่งสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น

  • “มัน ทำให้คนอื่นทำงานลำบากหรือฟังครูไม่ได้ยิน ถ้ามีเสียงดึงดูดความสนใจ อย่าใช้ปากทำเสียงยกเว้นเมื่อต้องการพูดในเวลาที่ตกลงกัน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก